Tarife rapoarte de evaluare pentru proprietati imobiliare trimestrul IV 2013:


1. rapoarte de evaluare apartamente (1-4 camere) :
-de la 250 LEI;
2. rapoarte de evaluare pentru case, vile (numai constructia):
-de la 300 LEI;
3. rapoarte de evaluare pentru case, vile (cu teren aferent):
-de la 400 LEI;
4. rapoarte de evaluare pentru terenuri libere :
-de la 300 LEI;
5. rapoarte de evaluare pentru spatii comerciale, hale, cladiri si constructii speciale:
se negociaza functie de dificultate, de la 50 LEI/ora.

Tarife intocmire rapoarte de evaluare pentru bunuri mobile:
se negociaza functie de dificultate, de la 50 LEI/ora.

Tarifele sunt orientative si variaza in functie de complexitatea proprietatilor si de costurile aferente realizarii raportului de evaluare (sunt valabile pentru Bucuresti si Alba Iulia).

Tarifele se aplica pentru fiecare proprietate in parte identificata cu numar cadastral distinct si sunt negociabile functie de numarul de lucrari contractate. Plata se realizeaza 50% la semnarea contractului si 50% la predarea raportului. Termenul pentru predarea raportului este de intre 2 si 10 zile de la data furnizarii integrale a documentelor solicitate de evaluator si a asigurarii inspectarii proprietatii, functie de dificultatea lucrarii. Pentru realizarea in regim de urgenta a rapoartelor se negociaza un tarif special.

Pentru proprietatile situate in afara localitatii valoarea contractelor pentru intocmirea rapoartelor de evaluare se negociaza separat tinandu-se seama atat de timpul necesar pentru inspectarea proprietatilor cat si, acolo unde este cazul, de cheltuielile de deplasare.

Ordonanta 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor - legalitate si constitutionalitate. Evaluatorul autorizat si expertiza judiciara


Luni, 7 ianuarie 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 10/anul XXV Decizia nr. 916 din 1 noiembrie 2012.

La 1 noiembrie 2012 a avut loc o sedinta a CCR(Curtea Constitutionala a Romaniei) in cadrul careia, printre altele, s-a hotarat definitiv si irevocabil ca Ord. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor are toate articolele constitutionale.

In 2011 Corpul Experţilor Tehnici din România a inaintat o exceptie de neconstitutionalitate a art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 în Dosarul nr. 8.478/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care a format obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.125D/2012.

Articolele incriminate ar fi creat avantaje neintemeiate ANEVAR si membrilor ei in dauna altor asociatii profesionale ce au atributii in domeniul evaluarii bunurilor si membrilor lor.

Totodată, Curtea reţine că prevederile de lege criticate se integrează unui ansamblu de norme juridice cu caracter de noutate în sistemul normativ românesc, având ca obiect de reglementare organizarea activităţii de evaluare a bunurilor, a profesiei de evaluator autorizat, precum şi înfiinţarea unei organizaţii profesionale care să coordoneze şi autorizeze desfăşurarea activităţii de evaluator, astfel încât aceasta să respecte imperative de interes general, precum protecţia consumatorilor şi a beneficiarilor serviciilor, loialitatea tranzacţiilor comerciale şi combaterea fraudei.
În aceste condiţii, Curtea constată că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate potrivit căreia prevederile legale ce formează obiectul excepţiei încalcă principiul egalităţii în drepturi, de vreme ce, prin intermediul acestora, legiuitorul delegat a urmărit crearea premiselor necesare demarării şi desfăşurării activităţii de evaluare a bunurilor într-un cadru nou, unitar, organizat, iar nu instituirea unor privilegii în favoarea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, astfel cum susţine autorul excepţiei.”

Ma intreb ce ar trebui facut ca Ord. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor sa fie respectata si de angajatii Ministerului Justitiei, inclusiv judecatorii care inca mai atribuie expertize judiciare de evaluare unor experti judiciari care nu sunt evaluatori autorizati in sensul Ord. 24/2011, singurii care pot efectua evaluari pe teritoriul Romaniei!!!

Sau poate expertiza judiciara de evaluare a bunurilor este altceva decat o evaluare? Dupa cum arata unele astfel de „expertize” poetice sau dramatice, fara nici o legatura cu Standardele Internationale de Evaluare, se pare ca asa e!!

 
 
 
Add to Technorati Favorites Blogarama - The Blog Directory

Urmareste-ma pe Twitter

 
Copyright © Evaluator ANEVAR
Using Theme | Bloggerized by Stefania Trandafir